INFORMACE O ŘECKU

Důležité turistické informace

 

Řecko (řecky ΕλλάδαElláda nebo ΕλλάςEllás), plným názvem Řecká republika (řecky Ελληνική Δημοκρατία), je stát v jihovýchodní Evropě, který se nachází na jižním cípu Balkánského poloostrova. Řecko sousedí na severozápadě s Albánií, na severu se Severní Makedonií a Bulharskem a na východě s Tureckem. Na východě pevniny leží Egejské moře, na západě Jónské moře a na jihu Kréta a Středozemní moře.


Počasí

Přestože převážná většina turistů navštěvuje Řecko během letních měsíců, v zemi je krásně po celý rok. Země má příjemné teplé středomořské klima. Vzhledem k tomu, že je Řecko poměrně velké, počasí se v jednotlivých oblastech dosti liší. Obecně je možné Řecko rozdělit do čtyř klimatických zón, které jsou ovlivňovány kontinentálními vlivy. Celoročně příjemné počasí dělá z Řecka vyhledávaný turistický cíl i během jarních či podzimních měsíců. V létě je převážně slunečno a teploty se v různých částech země šplhají přes tropických 30 stupňů Celsia. Zejména na jihu se pak stává, že se teploty krátkodobě vyhoupnou až na 40 stupňů. Jarní měsíce jsou ideální pro poznávání památek, protože v dubnu a květnu se teploty v celém Řecku pohybují obvykle okolo 25 °C. Stejně tak je tomu i během podzimních měsíců, kdy ještě většinou přetrvává pěkné slunečné počasí a teploty neklesají pod 23°C. Pouze noci na jaře a na podzim bývají chladnější a občas se stane, že oblohu zahalí mraky a spustí se déšť, který však nemívá dlouhého trvání. Počasí v Řecku je hodně ovlivňováno také větry, které se již staly součástí života Řeků a jsou hojně diskutovaným tématem. Tak jako se u nás předpovídá, kdy bude pršet, tak v Řecku se řeší, kdy přijde vítr. Větry jsou zejména na řeckých ostrovech faktorem, který ovlivňuje život místních obyvatel. Rybáři jsou na nich závislí, protože ovlivňují jejich úlovky. Nejznámějšími větry jsou meltemi – suché větry přicházející ze severozápadu, které po poledni sílí a k večeru ztrácí na intenzitě. Meltemi vznikají na dalekých Azorských ostrovech, kde v důsledku tlakové níže dochází k odlivu vzduchu. Z Řecka se pak tyto větry přemisťují do Asie. Druhým známým řeckým větrem je maistro, který ovlivňuje především Jónské ostrovy. Tento vítr přichází ze severozápadu a fouká od července do srpna. Maistro stejně tak jako meltemi pomáhá regulovat teplotu na přijatelné úrovni. Nejsilnější je po poledni a se setměním opět ustává. Tento vítr však není tak silný jako meltemi, mnozí jej označují za velmi příjemný a když začne foukat, většina lidí to uvítá. Díky němu jsou také některé části Jónských ostrovů vyhledávanými destinacemi pro milovníky windsurfingu. Třetím známým řeckým větrem je scirocco (širokko), který zasahuje především Kyklady a Krétu. Fouká hlavně na jaře, naposledy se s ním můžete „setkat“ v květnu. Tento teplý jižní vítr přináší vlhký vzduch a často také prach a písek z daleké Sahary. Že foukal scirocco poznáte podle toho, že je vše jakoby zaprášené. 


Fauna a flóra

Území Řecka je z 50% pokryto lesy s bohatou a rozličnou vegetací. Jsou zde k vidění horské jehličnany i přímořský typ vegetace. Na nejvyšším pohoří – Olympu – leží téměř celoročně sněhová pokrývka. V místech nad 2000 metrů, kde leží horské louky, se drží sníh i na konci června. Ve středním klimatickém pásmu je flóra podobná jako u nás. Rostliny, které rostou ve středomoří, se vyznačují hojným výskytem tvrdolistých dřevin a sukulentů. Střídají se zde smíšené lesy – duby, platany borovice, rohovníky – s keřovitými porosty, takzvanými makchiemi. Řecké makchie jsou vysušené, zelené jsou pouze na jaře. Významnou roli pro řecké zemědělství hrají olivovníky, fíkovníky, vinice, mandlovníky, ovocné stromy. Pěstují se zde také melouny, brambory, obilí a další zemědělské produkty. Daří se tu palmě datlové.

V Řecku se běžně můžete na cestách setkat s kozamiovcemi a dobytkem. Nezřídka zejména kozy potkáte v krajině daleko od civilizace, často i vysoko na skalách. Ve městech i mimo ně je velké množství toulavýchpsů. Dávejte si dobrý pozor, pokud byste se blížili k nějaké psí smečce. Na motorce či v autě jim ujedete, na kole nebo pěšky je lepší se raději vyhnout. Většina potulných psů není nebezpečná, rozhodně ale doporučejeme je nehladit ani nekrmit. Pokud by vás nějaký pokousal či jen drobně poranil, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a nechte se očkovat proti vzteklině. Pokud narazíte na jinak relativně neškodné psy ve smečce, situace se radikálně mění. Takovým situacím se dobře vyhýbejte. Pokud se dostanete do situace, kdy vás začnou ohrožovat, v žádném případě neutíkejte (nemáte-li možnost se rychle dostat do místa, kam psi nemohou), vydávejte hluk a volejte o pomoc. Na ostrovech se vyskytuje velké množství koček, které zde nemají přirozeného nepřítele. Kočky však nejsou nijak nebezpečné. Zahlédnout v Řecku můžete hnědého medvěda, rysa, vlka, divoké kozy, lišky a divoká prasata. Na ostrovech převažují plazi, drobní ptáci, želvy, zajíci, křepelky. Na Krétě můžete ještě zahlédnout kozu bezoárovou. V mořských vodách se nachází, díky nadměrnému rybolovu, málo ryb. Loví se makrely, okouni, murény, krabi, garnáti langusty, chobotnice, sépie. Žijí zde i tuleni a mořskéželvy. Zřídka můžete zahlédnout žraloka a delfíny.


Jazyk

Oficiální úřední jazyk v Řecku je řečtina. Přesněji řečeno novořečtina, jazyk odvozený, respektive kontinuálně vyvíjený ze staré antické řečtiny. Řečtina nepoužívá latinku, ale tzv. alfabetu, tj. řecké písmo, ze kterého latinka, ale třeba i cyrilice či azbuka vychází. Alfabeta je nejstarším dosud používaným písmem v Evropě. Ačkoliv na většině míst, dopravních značkách, v restauracích či na zastávkách najdete i přepis slov do latinky, není to pravidlem vždy a všude. Na rozdíl od ostatních jihoevropských států se v Řecku běžně domluvíte anglicky, jen vám možná bude chvilku trvat, než si zvyknete na jejich specifický přízvuk i výslovnost.

Obyvatelstvo

Původní řecké obyvatelstvo tvoří asi 98,5 % řecké populace. Je to národ velmi homogenní, procento tureckého a bulharského obyvatelstva je zanedbatelný, stejně jako ostatních národnostních skupin. V Řecku žije kolem 10,7 milionů obyvatel, z čehož asi jedna třetina obývá hlavní město Athény. Převážná část obyvatel žije na pobřeží, a to ve vzdálenosti maximálně 10 km od pobřeží. Řecko nemá mnoho velkoměst, v zemi se nacházejí spíše střední a malá města.

Kultura a Sport

Řecká kultura má neobyčejně dlouhé trvání a tvoří nejvýznamnější část základu celoevropské kultury. Jejích impulzů využívali římští umělci, její dědictví udržovala byzantská říše, odkud pak přeskočila jiskra, která se rozhořela v italském renesančním hnutí. Po něm se k antickému odkazu výslovně hlásil klasicismus, ale řeckou mytologií a řeckou kulturou a jejich archetypálními příběhy se nechávali a nechávají inspirovat další a další evropští tvůrci a s šířením evropské kultury i umělci jiných světadílů. Objevy řeckých vědců jsou zase pevným základem mnoha vědních oborů.Z výtvarných projevů starého Řecka se toho mnoho nedochovalo, jak s šířením křesťanství a odmítáním pohanských kultů tyto ztrácely svůj „praktický“ význam, čímž se o ně přestalo dbát. Něco se o nich dovídáme z popisu jejich nadšených vnímatelů, něco z římských napodobenin a něco můžeme alespoň ve fragmentech vidět dodnes (např. dílo sochaře Feidiase, tvůrce několika sochařských zpodobení bohyně Athény). Umění byzantské doby se svým zdobným stylem mozaiek a ikon ovlivnilo i slavného řeckého renesančního umělce ElGreka, patrně nejslavnějšího řeckého malíře novověku.V literatuře vytvořili Řekové vzory literárních druhů, jak je pak převzala Evropa – epice v Iliadě a Odysseji, připisovaných Homérovi, nebo později v Ezopových bajkách, lyrice např. dílem básnířky Sapfo, dramatu pak v Aischylových, Sofoklových a Euripidových tragédiích a Aristofanových komediích. Z moderních řeckých literátů je třeba uvést řecké básníky, nositele Nobelovy ceny, Giorgose Seferise a Odyssease Elytise. Svými prózami (především románem o Alexisu Zorbasovi, jehož příběh pronikl i do širšího kulturního povědomí) světově proslul Nikos Kazantzakis. Na počátku dějepisectví stojí Řek Herodotos, zatímco Sokrates, Platon Aristoteles platí za otce filozofie vyjádřené i literárně. Obdoba Hippokratovy přísahy je v lékařství dodnes v platnosti. Na Hippokrata pak navázal další slavný řecký lékař jménem Galenos. V matematice, geometrii a fyzice jsou dodnes ctěna jména jako Thales, Pythagoras, Euklides nebo Archimedes.Významný je i řecký příspěvek v hudbě. Tou se teoreticky zabýval už Pythagoras uvažující o hudební stupnici a věřící, že vesmírná tělesa se řídí obdobnými zákonitostmi jako hudba – koncept tzv. „hudby sfér“ (sám Pythagoras byl spolu se svými žáky zdatný hudebník). Pozdější byzantské liturgické zpěvy ovlivňovaly evropskou hudbu i přímo. S řeckou lidovou hudbou jsou odedávna spjaty strunné nástroje, reprezentativním je zejména buzuki. Ve 20. století vydalo Řecko hned několik velkých osobností hudby – slavného dirigenta Dimitri Mitropulose, jednu z nejslavnějších postav opery Marii Callasovou (původním jménem Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropulu) nebo skladatele Iannise Xenakise, Mikise Theodorakise (asi nejvíce proslaveného autorstvím hudby k filmu Řek Zorba) a mladšího Vangelise. 

Asi není žádným překvapením informace, že Řekové mají rádi fotbal a také basketbal či odbíjenou. Potřebná hřiště najdete ve všech městečkách a větších hotelových areálech. Na plážích se dá hrát beach volejbal, k dispozici bývají i tenisové kurty a v poslední době se rozrůstá počet golfových resortů. Vzhledem k délce mořského pobřeží není v Řecku problém dopřát si v podstatě kterýkoliv vodní sport. Volit můžete mezi plaváním, projížďkou ve člunu nebo kajaku, vodními lyžemi, surfováním, jízdou na padáku a banánu, wakeboardingem a jinými zábavními aktivitami. V mořích kolem Řecka můžete při potápění a šnorchlování pozorovat spoustu vodních živočichů. Potápěčské kluby s nabídkou vybavení i kurzů se soustřeďují u velkých letovisek, přičemž k nejvyhledávanějším lokalitám patří pobřeží Kréty a podmořské jeskyně u střediska Kalithea na Rhodu. Za vyhlášené platí též ostrůvek Kalymnos nedaleko Kosu, Zakynthos a pestré dno u Lefkady.

Ekonomika

Řecká ekonomika je 51. největší na světě dle nominálního HDP (218 032 mld. $ za rok.) Je také 55. největší na světě dle parity kupní síly (320 474 mld. $ za rok.) V roce 2018 bylo Řecko mezi 28 členy Evropské unie sedmnáctou největší ekonomikou. Řecko je země s vyvinutou ekonomikou, její největší část se tedy zakládá na službách (80 %), zbylých 20 % procent je rozděleno mezi industriální sektor (16 %) a zemědělství (zhruba zbývající 4 %). Velmi významným faktorem pro řeckou ekonomiku je turismus a lodní doprava. Například v roce 2013 navštívilo Řecko 18 milionů mezinárodních turistů což v té době stavělo Řecko na 7 místo mezi nejvíce navštěvovanými zeměmi z EU a na 16 místo na světové úrovni. Řecké námořní loďstvo je jedno z největších na světě a převáží až 15 % světové tonáže převáženého zboží.


Měna

V Řecku se platí evropským platidlem eurem (EUR), které má 100 centů. Současný kurz eura ke koruně je přibližně 1 EUR = 25,- Kč. V letoviscích najdete směnárny prakticky na každém rohu. Peníze můžete vyměnit i v hotelu nebo v bance (bez poplatku). Banky jsou otevřeny ve všední dny většinou od 8 do 14 hodin. Většina hotelů, obchodů, cestovních kanceláří, restaurací, ale i půjčoven aut běžně přijímají platební karty (Dinners Club, Visa, American Express, EuroCard, MasterCard). Bankomaty jsou poměrně dobře dostupné a přijímají všechny mezinárodní platební karty. Při cestě do Řecka a po zemi samotné nezapomeňte počítat s dostatečnou finanční rezervou na drobné výdaje, zakoupení výletů po okolí, pořízení případných léků a případně lékařské ošetření. A ptáte se jaká je tak přiměřená doporučená finanční rezerva pro týdenní pobyt v Řecku? Přibližně je to 100 EUR na osobu, ovšem samozřejmě záleží na vašich individuálních potřebách.

Doprava

Po Řecku můžete cestovat například vnitrostátními letadly, autobusy, vlaky nebo taxikem. Vnitrostátní leteckou dopravu zajišťují státní aerolinky Olympic Airways, které létají na všechna řecká letiště, dále pak soukromá společnost Aegean Airlines. Letadla létají do většiny velkých měst, ale i na většinu turisticky frekventovaných ostrovů. Po Řecku se můžete projet i po železnici nebo autobusem. Hlavní železniční trasy jsou dvě - z Athén směrem na sever do Soluně a dále směrem na jih na Peloponés. Vlaky Intercity jsou poměrně rychlé, pomalejší vlaky na téže trase mají tu výhodu, že do nich můžete naložit i auto. Autobusová doprava je v Řecku pohodlná a spolehlivá. Meziměstské autobusy poznáte podle zelené barvy, městské autobusy jsou modré. Pokud budete chtít na cestách po Řecku využít taxi, je dobré vědět, že jeho sazby určuje stát, takže cenová úroveň je poměrně zaručená. Účtují se pouze příplatky za zavazadla nad 10 kg váhy, vjezd do přístavu, nádraží, autobusových terminálů, na letiště a také za přivolání taxíku rádiem. Za jízdu v nočních hodinách bývá jízdné až dvojnásobné. Čeští řidiči mohou při svých cestách Řeckem používat platný národní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz od roku 2004 není řeckými orgány vyžadován. Kromě shora uvedeného řidičského oprávnění budete potřebovat technický průkaz vozidla a zelenou kartu - doklad o pojištění vozidla. Co se týče pravidel silničního provozu, tak platí ta, která znáte z České republiky. Co se týče alkoholu "alkoholu za volantem", pak vězte, že v Řecku je tolerováno požití alkoholu do 0,2 ‰ u profesionálních a nových řidičů a do 0,5 ‰ u ostatních řidičů. Pokud nedodržíte tyto maximální povolené hladiny alkoholu nebo jiná pravidla silničního provozu, čekají vás velké pokuty. Pozor na zvýšený provoz na silnicích v období hlavní turistické sezóny na komunikacích se objeví velké množství dvoustopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné mít stále na zřeteli i tyto účastníky provozu.


Co je třeba ke vstupu do země

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU, včetně Řecka, bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platnéhocestovníhopasu nebo občanského průkazu. Cestovního doklad musí být platný nejméně po dobu pobytu v Řecku. Od 26.6. 2012 musí mít každý český občan pro účely cestování do zahraničí vlastní platný cestovní doklad ( týká se to i nezletilých občanů ČR.) Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platnýnárodnířidičskýprůkaz, mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován. Nadále je vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.

Elektřina

napětí 220 V

Všeobecné informace


Časový rozdíl: Časový posun mezi Českou republikou a Řeckem v zimě i v létě je: +1 hodina

Kontaktní český zastupitelský úřad:
Adresa: Velvyslanectví České republiky v Řecku – Athény :  G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, 154 52 Athens
Tel.: +30 210 671 37 55
Nouzová linka (konzulární pohotovost): +30 694 473 37 69

Rezervace
po telefonu
Rezervace Kuba
+420 725 699 909
Rezervace Emiráty, Srí Lanka
+420 725 631 875
Rezervace Dominikánská republika, Mexiko, Maledivy
+420 257 221 724
Získejte slevu 599 Kč
Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte
599 Kč
na dovolenou!
Souhlasím s podmínkami registrace